dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Milieubescherming

We hechten veel belang aan een bewust omgaan met natuurlijke grondstoffen. Als onderdeel van ons milieumanagementsysteem worden dan ook regelmatig kerncijfers vastgelegd, verwerkt en geëvalueerd.

De resultaten die hieruit voortvloeien dienen als basis voor de doelen en milieuprogramma’s waarmee we een continue verbetering van de impact op het milieu willen bereiken.

We richten ons hierbij met name op: energieverbruik, efficiënt gebruik van grondstoffen, waterverbruik, afvalwaterbehandeling en logistiek.

De volgende opsomming verduidelijkt aan de hand van voorbeelden wat we willen bereiken binnen de respectievelijke thema’s:

Energieverbruik

Wij hebben onszelf verplicht de energie-efficiëntie voortdurend te vergroten door de inzet van de modernste processen en aggregaten.

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Wij letten bij onze inkoop en productie extra op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en gerecyclede materialen. Ons papiermateriaal komt bijvoorbeeld van FSC-gecertificeerde bedrijven. Bij de productontwikkeling werken wij voortdurend aan de verkleining van het verpakkingsdeel.

Waterverbruik en rioolwaterzuivering

Ons waterverbruik en de rioolwaterkwaliteit en –kwantiteit wordt door ons via een monitoringssysteem steeds bewaakt en geoptimaliseerd.

Logistiek

Wij beheren met behulp van een modern ERP-systeem onze afhandeling van bestellingen zo dat een optimale inzet van vrachtwagens is gegarandeerd bij de bezorging bij onze klanten. Wij stellen soortgelijke eisen aan onze leveranciers om in de totale logistieke keten de efficiëntste oplossing te bereiken.

Een andere bouwsteen is de integratie van flessenproductie in onze productielocaties voor vloeistoffen, waardoor tot 90% van de noodzakelijke leveranties worden vermeden.