dalli - o promisiune în materie de calitate
header

Declarație privind confidențialitatea datelor

Ne bucură vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet. În cele ce urmează veți găsi declarația noastră privind confidențialitatea datelor, inclusiv informațiile solicitate din punct de vedere legal. În plus, aici veți găsi informații despre protecția datelor pentru candidați:

Informații privind confidențialitatea datelor pentru candidați [descărcare]

Informații generale privind protecția datelor (la data de 24 mai 2018)

Partea 1: Informații privind protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor în conformitate cu Art. 13, 14 și 21 ale Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)

 

Noi luăm în serios protecția datelor și vă informăm cu privire la modul în care procesăm datele dvs. și care sunt pretențiile și drepturile care vă revin conform reglementărilor privind protecția datelor. Valabil din data de 25 mai 2018

1. Locația responsabilă pentru prelucrarea datelor și datele de contact

Locația responsabilă în ceea ce privește legislația privind protecția datelor

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG

resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Zweifaller Str. 120

52224 Stolberg

Telefon: +49[0]2402 89-0

Adresa de e-mail: kontakt@dalli-group.com

bzw info@m-w.de

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru protecția datelor:

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG

resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Responsabil pentru protecția datelor

Zweifaller Str. 120

52224 Stolberg

Adresă de e-mail: datenschutz@dalli-group.com resp. datenschutz@m-w.de

datepersonale-personal-RO@dalli-group.com


2. Scopurile și temeiul juridic, pe baza căruia vă procesăm datele 

Prelucrăm date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și a legilor naționale privind protecția datelor, precum și altor reglementări aplicabile privind protecția datelor (detalii mai jos). Ce date sunt procesate în detaliu și modul în care acestea sunt utilizate depinde în mare măsură de serviciile solicitate, sau convenite. Detalii suplimentare sau completări în scopul prelucrării datelor pot fi găsite în contractele, formularele, declarațiile de consimțământ și / sau alte informații furnizate dvs. (de exemplu, în cadrul utilizării site-ului nostru sau în termenii și condițiile noastre de afaceri). În plus, această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când, după cum puteți vedea pe paginile noastre web www.dalli-group.com/ www.dalli-group.de/ www.mydalli.de/ ww.m-w.de.

2.1  Scopurile pentru executarea unui contract sau ale măsurilor precontractuale (Art. 6 Alin. 1 b GDPR)

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopul executării contractelor noastre încheiate cu dvs. și pentru efectuarea comenzilor dvs, precum și pentru executarea măsurilor și activităților în cadrul relațiilor precontractuale, spre exemplu cu părțile interesate. Prelucrarea servește, în mod special, pentru a furniza servicii în conformitate cu comenzile și dorințele dvs. și include serviciile, măsurile și activitățile necesare în acest scop. Acestea includ comunicarea legată de contract cu dvs., urmărirea tranzacțiilor, contractelor și a altor acorduri, precum și pentru controlul calității prin documentația corespunzătoare, procese de tranzacționare corectă, măsuri pentru controlul și optimizarea proceselor de afaceri și pentru îndeplinirea obligațiilor generale de diligență, managementul și controlul de către companii afiliate (spre exemplu, compania mamă); evaluări statistice pentru conducerea companiei, contabilitatea costurilor și controlling, raportare, comunicările interne și externe, gestionarea situațiilor de urgență, facturarea și evaluarea fiscală a serviciilor operaționale, managementul riscurilor, afirmarea pretențiilor legale și apărarea în cazul litigiilor juridice; asigurarea securității IT (inclusiv testarea sistemelor și a plauzibilității) și a siguranței generale, inclusiv siguranța clădirilor și a instalațiilor, asigurarea și exercitarea dreptului de privilegiu imobiliar (spre exemplu, prin controlul accesului); asigurarea integrității, autenticității și disponibilității datelor, prevenirea și soluționarea infracțiunilor; controlul efectuat de organismele de supraveghere, sau de organele de supraveghere (de exemplu, auditul). 

2.2  Obiectivele în cadrul unui interes legitim al nostru, sau al terților (Art. 6 Alin. 1 f GDPR)

În plus, față de îndeplinirea efectivă a contractului, vă prelucrăm datele dacă este necesar, pentru a proteja interesele legitime ale noastre, sau ale terților, în special în scopurile următoare:

 • Pentru publicitate, sau pentru cercetare de piață și opinie, dacă nu ați refuzat utilizarea datelor dvs.;
 • Obținerea de informații și schimbul de date cu birourile de credit în măsura în care acest lucru depășește riscul nostru economic;
 • Revizuirea și optimizarea procedurilor de analiză a cerințelor;
 • Dezvoltarea continuă a serviciilor și a produselor, precum și a sistemelor și proceselor existente;
 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal în timpul unui proces Due Diligence în cadrul negocierilor de vânzare ale companiei;
 • Pentru comparația cu listele antiteroriste europene și internaționale, în măsura în care aceasta depășește obligațiile statutare;
 • Îmbogățirea datelor noastre, inclusiv prin utilizarea, sau cercetarea datelor publice disponibile;
 • Evaluări statistice sau analiza de piață;
 • Analize comparative;
 • Afirmarea revendicărilor legale și apărare în litigiile juridice care nu pot fi atribuite direct relației contractuale;
 • Stocarea restricționată a datelor, în cazul în care o ștergere nu este posibilă, sau este posibilă numai cu costuri disproporționat de mari datorate naturii speciale a stocării;
 • Dezvoltarea sistemelor de punctaj, sau a proceselor automatizate de luare a deciziilor;
 • Prevenirea și investigarea infracțiunilor, dacă nu se efectuează exclusiv pentru îndeplinirea cerințelor legale;
 • Siguranța clădirilor și a instalațiilor (de exemplu, prin controlul accesului și supravegherea video), în măsura în care sunt necesare cerințe generale de diligență;
 • Investigațiile interne și externe, verificările de securitate;
 • Posibilitatea de a asculta sau de a înregistra apeluri telefonice pentru controlul calității și în scopuri de instructaj;
 • Obținerea și menținerea certificărilor de natură privată, sau de reglementare;
 • Asigurarea și executarea dreptului de privilegiu imobiliar prin măsuri adecvate, precum și prin supravegherea video pentru protecția clienților și colegilor noștri, precum și pentru protecția dovezilor în cazul actelor criminale și pentru prevenirea acestora.

2.3  Scopuri în cadrul consimțământului dvs. (Art. 6 Alin. 1 a GDPR)

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri specifice (de exemplu, utilizarea adresei dvs. de e-mail în scopuri de marketing) se poate baza, de asemenea, pe consimțământul dumneavoastră. De regulă, le puteți revoca pe acestea oricând. Aceasta se aplică și revocării declarațiilor de consimțământ, care ne-au fost emise înainte de intrarea în vigoare a GDPR, adică înainte de 25 mai 2018. Veți fi informat separat cu privire la scopurile și consecințele unei revocări, sau al neacordării consimțământului prin textul relevant al consimțământului.

În principiu, revocarea consimțământului va avea efect numai pe viitor. Prelucrările care au avut loc înainte de revocare nu sunt afectate și rămân legale. 

2.4  Scopuri pentru îndeplinirea cerințelor legale (Art. 6 Alin. 1 c GDPR,) sau în interesul public (Art. 6 Alin. 1 e GDPR)

La fel ca toți cei implicați în afaceri, și noi suntem supuși unor obligații legale. Acestea sunt în primul rând cerințe legale (spre exemplu legii comerciale și fiscale), dar și, dacă este cazul, cerințe de reglementare, sau alte prevederi administrative. Scopurile prelucrării includ verificarea identității și vârstei, prevenirea fraudei și a spălării banilor, prevenirea, combaterea și investigarea finanțării terorismului și infracțiunile contravenționale, compararea cu liste antiteroriste europene și internaționale, respectarea obligației inspecției fiscale și a obligațiilor de raportare și arhivarea datelor în scopuri de protecția datelor și de securitate a datelor, precum și verificările efectuate de către autoritățile fiscale și alte autorități. În plus, divulgarea datelor cu caracter personal în contextul măsurilor administrative / judiciare poate fi necesară în scopul colectării de probe, urmăririi penale sau executării unor revendicări civile.

3. Categoriile de date prelucrate de noi, în măsura în care nu primim date direct de la dvs. și originea acestora

În măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre, prelucrăm datele cu caracter personal primite de la alte companii, sau alte părți terțe (spre exemplu, agenții de credit, furnizori de adrese de corespondență). În plus, prelucrăm date cu caracter personal pe care le-am preluat, obținut, sau achiziționat în mod legal din surse disponibile publicului (cum ar fi directoarele telefonice, registrele comerțului și ale asociațiilor, registrele de înregistrare, directoarele privind datoriile, registrele funciare, presa, internetul și alte mijloace de informare în masă).

Categoriile de date cu caracter personal relevante pot fi în special după cum urmează:

 • Datele personale (numele, data nașterii, locul nașterii, naționalitatea, starea civilă, ocupația / domeniul și date asemănătoare);
 • Date de contact (adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și datele asemănătoare);
 • Date privind adresa (date înregistrate și date asemănătoare);
 • Confirmări de plată/acoperire pentru cardurile bancare și de credit;
 • Informații despre situația dvs. financiară (date privind creditul, adică date pentru evaluarea riscului economic);
 • Istoricul clientului;
 • Date privind utilizarea dvs. a serviciilor noastre telemedia (spre exemplu, data accesării site-urilor noastre de web, a aplicațiilor, sau ale buletinelor de știri, paginile/link-urile noastre accesate, respectiv comentariile și date similare)
 • Date video.

4. Destinatarii, sau categoriile de destinatari ai datelor dvs.

În cadrul companiei noastre, doar acele puncte, sau unități organizaționale interne vor primi datele dvs. care au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale și legale, sau pentru prelucrarea și punerea în aplicare a intereselor noastre legitime. Transferul datelor către locații externe se efectuează în mod exclusiv

 • în legătură cu executarea contractului;
 • în scopul îndeplinirii cerințelor legale conform cărora suntem obligați să furnizăm informații, notificări, sau dezvăluim date, sau dacă divulgarea datelor este în interesul public (a se vedea secțiunea 2.4);
 • dacă furnizorii externi de servicii procesează date în numele nostru ca procesor, sau externalizator de contract (spre exemplu (ex. centre de date externe, suport / întreținere aplicații EDP / IT, arhivare, procesare documente, servicii call center, servicii de conformitate, control, analiza datelor în scopul combaterii spălării banilor, validarea sau plauzibilitatea datelor, distrugerea datelor, cumpărarea/achiziția, administrarea clienților, lettershops, marketing, tehnologii media, cercetare, controlul riscurilor, facturarea, telefonie, managementul site-urilor web, servicii de analiză economică, instituții de credit, edituri sau companii pentru distrugerea datelor, servicii de curierat, logistică);
 • pe baza interesului nostru legitim sau a interesului legitim al terțului în contextul obiectivelor stabilite la secțiunea 2.2 (de exemplu, către autorități, agenții de referință de credit, agenții de colectare a datoriilor, avocați, instanțe judecătorești, evaluatori, societăți din grup și organismele de supraveghere);
 • dacă ne-ați dat consimțământul pentru transmiterea datelor către terți.

Nu vom dezvălui alte date ale dvs. unor părți terțe. În cazul în care vom contracta furnizori în cadrul executării contractelor, datele dvs. vor fi supuse acelorași standarde de securitate ca în cadrul companiei noastre. În alte cazuri, destinatarii pot utiliza datele numai în scopurile pentru care acestea au fost transmise.

5. Durata de stocare a datelor dvs.

Vom prelucra și stoca datele dvs. pe durata relației noastre de afaceri. Aceasta include, de asemenea, inițierea unui contract (relație juridică precontractuală) și executarea unui contract.

În plus, suntem supuși diferitelor obligații de păstrare și documentare, care decurg, printre altele din reguli comerciale, sau fiscale. În funcție de tipul de documentație, termenele de păstrare, sau documentația specificată în acesta se ridică la șase, șapte, sau zece ani după încheierea relației de afaceri, sau a relației precontractuale, în cazuri excepționale chiar și 50 de ani în funcție de legislația națională aplicabilă.

Mai mult, cerințele legale specifice pot necesita o perioadă de păstrare mai lungă, cum ar fi spre ex. păstrarea probelor în cadrul legilor privind prescripția.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor și a drepturilor contractuale sau legale, acestea sunt șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care prelucrarea lor temporară este necesară pentru îndeplinirea scopurilor enumerate în secțiunea 2.2 pentru un interes predominant legitim. Un astfel de interes legitim există și atunci când, spre exemplu, ștergerea nu este posibilă datorită modului special de stocare, sau este posibilă doar cu eforturi disproporțional de mari, iar prelucrarea în alte scopuri este exclusă prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

6. Prelucrarea datelor dvs. într-o țară terță, sau de către o organizație internațională

O transmitere a datelor la puncte de lucru în țări în afara Uniunii Europene (UE), sau al Spațiului Economic European (SEE) (așa-numitele țări terțe) se efectuează, dacă aceasta este necesară pentru executarea unei comenzi / unui contract de la dvs., sau încheiat cu dvs., este prevăzut de lege (spre exemplu, obligațiile de raportare fiscală), este în sfera unui interes legitim pentru noi sau pentru o terță parte, sau ne-ați acordat acordul dvs.

Prelucrarea datelor dvs. într-o țară terță poate avea loc și în legătură cu implicarea furnizorilor de servicii în cadrul procesării comenzilor. Dacă nu există o decizie a Comisiei Europene privind un nivel adecvat de protecție a datelor pentru țara în cauză, asigurăm că drepturile și libertățile sunt protejate și garantate în mod adecvat în conformitate cu tratatele UE corespunzătoare privind prevederile legate de protecția datelor. Informații detaliate corespunzătoare sunt disponibile la cerere.

Informații privind garanțiile adecvate sau rezonabile și posibilitatea dvs. de a primi o copie pot fi obținute de la responsabilul pentru protecția datelor la cerere.

7. Drepturile dvs. de confidențialitate vă puteți afirma drepturile de confidențialitate în anumite condiții și luând în considerare orice prevederi naționale speciale

 • Astfel, aveți dreptul de a obține informații de la noi despre datele dvs. stocate la noi în conformitate cu regulile articolului 15 din GDPR.
 • La solicitarea dvs. vom corecta datele stocate despre dvs. în conformitate cu articolul 16 din GDPR, dacă acestea sunt incorecte, sau eronate. 
 • Dacă doriți, vom șterge datele dvs. în conformitate cu prevederile articolului 17 GDPR, cu excepția cazului în care alte prevederi legale, sau un interes superior din partea noastră (de exemplu, pentru a ne apăra drepturile și pretențiile) nu exclud acest lucru.
 • Având în vedere prevederile articolului 18 din GDPR, puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs.
 • În plus, puteți depune o contestație în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu articolul 21 GDPR, care ne obligă să nu mai procesăm datele. Cu toate acestea, acest drept de contestație se aplică numai în cazul unor circumstanțe foarte speciale ale situației dvs. personale, prin care drepturile companiei noastre pot intra în conflict cu dreptul dvs. de contestație.
 • De asemenea, aveți dreptul să primiți datele dvs. conform prevederilor articolului 20 din GDPR într-un format structurat, comun și lizibil de calculator, sau poate fi transmis unei părți terțe.
 • În plus, aveți dreptul să vă revocați în orice moment consimțământul dvs. e care ni le-ați acordat privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care va avea efect pe viitor (a se vedea secțiunea 2.3).
 • Mai mult, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor (articolul 77 din GDPR). Cu toate acestea, vă recomandăm să faceți mai întâi o plângere prin reprezentantul nostru pentru protecția datelor.

Solicitările dvs. privind exercitarea drepturilor dvs. ar trebui, dacă este posibil, să fie adresate în scris la adresa indicată mai, sus sau adresate direct responsabilului nostru pentru protecția datelor.

8. Obligațiile dvs. în ceea ce privește furnizarea datelor dvs.

Trebuie să furnizați doar acele date care sunt necesare pentru a intra într-o relație de afaceri, sau pentru a intra într-o relație precontractuală cu noi, sau pentru obținerea cărora suntem obligați de lege. Fără aceste date, în general, nu vom putea încheia, sau executa contractul. Acest lucru se poate aplica și datelor solicitate mai târziu în cadrul relației de afaceri. În cazul în care vă vom solicita date suplimentare, vă vom informa separat de natura voluntară a informațiilor.

9.  Existența unui proces automat de luare a deciziilor individuale (inclusiv profilarea)

Nu folosim proceduri de luare a deciziilor total automatizate conform articolului 22 din GDPR. În măsura în care va trebui să folosim o astfel de procedură în cazuri individuale pe viitor, vă vom informa separat dacă acest lucru este prevăzut de lege.

După caz, prelucrăm datele dvs. parțial în scopul evaluării anumitor aspecte personale (profilare).

Pentru a vă oferi informații vizate și sfaturi cu privire la produse, putem folosi instrumente de evaluare. Acestea permit proiectarea, comunicarea și publicitatea bazate pe nevoi, inclusiv cercetarea pieței și a opiniei publice.

De asemenea, astfel de proceduri pot fi utilizate pentru a evalua gradul de creditare, precum și pentru combaterea spălării banilor și a fraudei. Pentru a vă evalua bonitatea și gradul de creditare se pot utiliza așa-numitele "valori score". În cazul realizării unui punctaj, probabilitatea este calculată utilizând proceduri matematice cu care un client va îndeplini obligațiile de plată conform contractului. Aceste valori de punctaj ne susțin astfel, spre exemplu, în evaluarea bonității, în luarea deciziilor în contextul situațiilor financiare ale produselor și sunt încorporate în managementul riscurilor noastre. Calculul se bazează pe proceduri acreditate și aprobate din punct de vedere matematic și statistic și se bazează pe datele dvs., în special în ceea ce privește veniturile, cheltuielile, datoriile existente, ocupația, angajatorul, durata angajării, experiența din relația de afaceri anterioară, rambursarea contractuală a împrumuturilor anterioare și informațiile de la birourile de credit.

Datele privind naționalitatea, precum și categoriile speciale de date cu caracter personal conform art. 9 din GDPR nu vor fi prelucrate.

Informații privind dreptul dvs. de contestație conform Art. 21 din GDPR

1. Aveți dreptul să contestați în orice moment prelucrarea datelor dvs. care are loc în temeiul articolului 6 alineatul (1) din GDPR (Prelucrarea datelor bazate pe cântărirea intereselor), sau al articolului 6 alineatul (1) (GDPR) (Prelucrarea datelor în interes public) dacă există motive care să decurgă din situația dvs. specială. Acest lucru se aplică, de asemenea, și unei profilări bazate pe această prevedere în sensul articolului 4 nr. 4 din GDPR.

Dacă veți depune o contestație, nu vă vom prelucra datele în continuare, cu excepția cazului, în care putem aduce motive legitime temeinice de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs., sau prelucrarea este în scopul afirmației, exercitării sau apărării revendicărilor legale.

2. Vom prelucra datele dvs. personale și atunci când efectuăm publicitate directă. Dacă nu doriți să primiți mesaje publicitare, aveți dreptul să depuneți contestație în orice moment; acest lucru se aplică și pentru profilare, în măsura în care aceasta este asociată cu o astfel publicitate directă. Pe viitor vom lua în considerare această contestație.

Dacă veți contesta utilizarea datelor dvs. în aceste scopuri, nu vă vom mai prelucra datele pentru publicitate directă.

Contestația nu trebuie să respecte o formă anume și trebuie transmisă, pe cât posibil, la

 

DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
resp. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Zweifaller Str. 120
52224 Stolberg

Adresa de e-mail: kontakt@dalli-group.com
bzw info@m-w.de


Partea 2: Informații suplimentare privind protecția datelor privind la site-ul web

Ne bucură vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Mai jos vom detalia ce fel de date colectăm în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru și cum anume le folosim. Această declarație de protecție a datelor este valabilă pentru toate paginile de internet operate de DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, sau de către societăți afiliate, respectiv de către Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG și societăți afiliate acesteia.

1. Colectarea și prelucrarea datelor

Când vizitați site-ul nostru, serverele noastre web stochează temporar toate aceste accesări într-un fișier protocol. Următoarele date sunt colectate și stocate până la ștergerea automată:

• Data și ora accesării;
• Denumirea și URL-ul fișierului accesat;
• Cantitatea de date transferată;
• Notificare, dacă accesarea a avut succes;
• Datele de recunoaștere ale browser-ului și a sistemului de operare utilizat;
• Adresa IP a computerului solicitant;
• Pagina web de pe care are loc accesul;
• Numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet.

Prelucrarea acestor date are scopul de a facilita utilizarea paginii de internet (stabilirea conexiunii), securitatea sistemului și administrarea tehnică a infrastructurii de rețea.

Adresa IP va fi evaluată/verificată numai în cazul atacurilor pe infrastructura rețelei noastre, sau din alte motive de securitate a datelor.

2. Utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale pe care ni le furnizați prin intermediul paginii noastre de internet (de exemplu, numele și adresa dumneavoastră, sau adresa dumneavoastră de e-mail) vor fi utilizate pentru corespondența cu dumneavoastră și în scopul pentru care ne-ați furnizat datele (de ex. în cadrul solicitării unei oferte, pentru comanda sistemelor de ajutor la dozare, sau pentru premii/ tombole).
Dacă ne solicitați prestarea unui serviciu de livrare de mărfuri, datele dumneavoastră personale vor fi utilizate fără consimțământul dumneavoastră explicit doar în măsura în care este necesar pentru prestarea acestui serviciu, sau pentru executarea contractului.
Asta include, în special, transferul datelor dumneavoastră către companiile de transport, societățile de credit, sau alți furnizori de servicii utilizați pentru prestarea serviciului, sau pentru gestionarea contractului.
Orice utilizare ulterioară a acestor date pentru a vă trimite ocazional oferte prin poștă, sau prin e-mail, pentru a vă informa despre noi produse și orice alte servicii, sau acțiuni organizate de noi, are loc doar în măsura admisă de lege și doar cu acordul dumneavoastră preliminar explicit. Orice utilizare a datelor dumneavoastră personale are loc numai în scopurile menționate și în măsura în care este necesar pentru atingerea acestor scopuri.
Puteți să vă opuneți primirii de materiale publicitare de la DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, sau de la o societate afiliată acesteia, respectiv din partea Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, sau de la societăți afiliate acesteia în orice moment, informându-ne despre acest fapt la adresa de contact respectiv adresa de e-mail. Orice declarație de consimțământ odată dată poate fi la rândul ei revocată la orice moment, prin trimiterea unei cereri în acest sens la adresa noastre de contact sau de e-mail.

3. Newsletters

Dacă la cererea dumneavoastră vă trimitem un buletin informativ, veți primi informații despre ofertele și promoțiile noastre sau - în măsura deja menționată - oferte și acțiuni ale partenerilor noștri. Primirea acestor buletine informative poate fi și ea revocată oricând, cu ajutorul unei legături de dezabonare incluse în aceste buletine, fără aplicarea de costuri de transfer sau alte tarife.

4. Redirecționarea datelor cu caracter personal

Transferurile de date cu caracter personal către agențiile și autoritățile guvernamentale vor fi efectuate numai în conformitate cu cerințele legale, sau atunci când dezvăluirea este necesară în cadrul aplicării legii și în cazul unui atac asupra infrastructurii noastre de rețea. Eventual subcontractanți angajați de noi în prestarea serviciilor, vor primi doar datele necesare îndeplinirii sarcinilor sale și sunt obligați la fel ca și angajații noștri, să păstreze confidențialitatea. Remiterea în alte locații (către terți) are loc doar în măsura admisă de lege. Niciun fel de alte date ale dumneavoastră nu vor fi divulgate unor terțe părți.

5. Siguranța

Societatea DALLI-WERKE GmbH & Co. KG a implementat măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele personale gestionate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, sau accesului accidental, sau intenționat de către persoane neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt în mod constant îmbunătățite, în conformitate cu progresul tehnic.

6. Cookies

Fișierele cookie sunt fișiere text mici care se stochează pe calculatorul utilizatorului de internet. Acestea servesc pentru controlul conexiunii la internet pe durata vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de internet. În același timp, aceste cookie-uri ne oferă informații care ne permit să analizăm utilizarea paginilor de internet de către dumneavoastră pentru a ne susține în demersul pentru optimizarea site-urile noastre în funcție de nevoile vizitatorilor. Fișierele de tip cookie sunt stocate parțial, numai pe durata sejurului (cookie dedicat sesiune) pe site-ul web, dar uneori și pentru perioade mai lungi de timp (cookie-uri persistente), de browser-ul dumneavoastră Cookie-ul de sesiune, setat în fiecare pagină de vizualizare, există numai în timpul sesiunii online și se inactivează imediat după ce închideți browser-ul. Este necesar doar pentru comunicarea de natură tehnică între browser și serverul web.


De fiecare dată când vizitați site-ul nostru (și când aceasta este cerută de legile de protecție a datelor),  vă cerem consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Desigur, puteți vizualiza site-urile noastre – eventual cu funcționalitate redusă – și fără cookie-uri. Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a  browser-ului. Neacceptarea cookie-urilor poate restricționa funcționalitatea ofertelor noastre.

7. Utilizarea Google Analytics (pe anumite site-uri)

Pe unele dintre site-urile noastre vă vom  cere acordul cu privire la stocarea cookie-urilor utilizate pentru marketing (în speță Google Analytics): Dacă vă exprimați acordul, vom utiliza Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/), un serviciu de analiză  a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“) (Compania mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) pe pagina respectivă, pentru analiza utilizării și îmbunătățirea acestuia. Prin statisticile obținute vom putea îmbunătăți și adapta oferta astfel încât aceasta să fie cât mai relevantă pentru Dvs., ca utilizator. Pentru eventualitatea în care transmiterea acestor date către Google SUA nu poate fi evitată, Google este certificat în conformitate cu EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Baza legală pentru utilizarea Google Analytics este acordul dat conform Art. 6, paragraful 1, litera (a) al GDPR.
Google Analytics utilizează „cookies“ – fișiere text salvate pe calculator, care permit urmărirea activității pe pagina web. Informațiile privind utilizarea site-ului sunt în general transmise și salvate pe serverele Google din SUA.
Prin activarea anonimizării adreselor IP pe această pagină, adresa Dvs. IP va fi trunchiată pe teritoriul UE sau în alte țări membre ale Zonei Economice Europene. Adresa IP completă poate ajunge să fie procesată pe serverele Google SUA doar în cazuri excepționale. Google va utiliza aceste informații, în numele operatorului, pentru a evalua utilizarea paginii, pentru a genera rapoarte despre activitatea pe aceste pagini și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea paginii și a Internetului către operator.
Adresa IP transmisă de către browser în sistemul Google Analytics nu va fi asociată cu alte informații ale Google.
Puteți împiedica salvarea cookies prin setarea corespunzătoare a browserului. Aceasta poate însă limita unele funcții ale site-ului web. Puteți dezactiva Google Analytics (inclusiv colectarea IP-ului, plasarea de cookies, etc) prin instalarea extensiei de browser de pe pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pentru a vă retrage acordul privind salvarea cookies sau a urmăririi (ceea ce este posibil oricând) sau pentru a modifica setările referitoare la acestea (selectare/deselectare cookies), vă rugăm să apăsați pe butonul „cookie settings”/„setări cookie” pe pagina în cauză și efectuați modificările dorite.

Datele personale și datele pseudonime vor fi șterse sau anonimizate după un termen de 14 luni.
Puteți obține alte informații privind protecția datelor în sistemul Google Analytics pe pagina https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en sau pe pagina generală privind protecția datelor personale a Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy precum și pe pagina care permite alte setări referitoare la reclamele Google: https://adssettings.google.com/authenticated. 

8. Utilizarea de caractere web font MyFonts.com și Adobe

Anumite site-uri web pe care le folosim utilizează fonturile web Myfonts pentru a îmbunătăți aspectul vizual al informațiilor afișate pe site-ul web afectat. Fonturile Myfonts.com se găsesc aici ca fonturi web pe serverul afectat. La accesarea site-ului, prin intermediul browser-ului dumneavoastră de Internet, un contor este activat de la MyFonts (MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, SUA), astfel încât MyFonts cunoaște cel puțin adresa dumneavoastră IP. Dacă browser-ul dumneavoastră de internet nu acceptă fonturile web MyFonts respectiv dacă interziceți accesul, pagina noastră web este prezentată în format cu fonturi standard. Utilizarea fonturilor de pe web este conform Art. 6 (1) (f) al GDPR, privind interesul legitim. Găsiți informații detaliate despre fonturile web MyFonts, respectiv cu privire la sfera privată găsiți la următoarele legături: http://www.myfonts.com/info/webfonts or http://www.myfonts.com/info/legal.

Unele dintre site-urile noastre utilizează fonturile web ale Adobe Typekit. Furnizorul este Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Atunci când sunt încărcate site-urile care îl utilizează, browserul încarcă și fonturile, realizând astfel conexiuni cu serverele Adobe din SUA. Adobe primește prin această cale adresa IP a clientului. Potrivit informațiilor furnizate de Adobe, atunci când aceasta furnizează fonturi prin web, nu sunt stocate cookie-uri pe echipamentul utilizatorului. Adobe este certificat în conformitate cu EU-US Privacy Shield. Puteți afla mai multe informații pe site-ul: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html. Utilizăm Typekit pentru a putea prezenta corect site-ul. Utilizarea este în consecință conformă Art. 6 (1) (f) al GDPR privind interesul legitim. Găsiți mai multe informații despre Adobe Typekit și despre politica de confidențialitate al Adobe pe site-ul: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.  În cazul în care browserul Dvs. nu suportă fonturi web, pagina va fi afișată utilizând un font standard, disponibil pe terminalul Dvs.


9. Informații privind paginile Facebook

Prin intermediul paginilor Facebook gestionate de către DALLI-WERKE GmbH & Co. KG și entitățile afiliate, ori de către Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG și entitățile afiliate aveți posibilitatea să aflați mai multe despre serviciile noastre și să interacționați cu noi.
Paginile Facebook sunt gestionate în baza acordului cu Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) referitor la procesarea comună a datelor conform articolului 26 din GDPR ("Operatori asociați"). Conform acestuia, noi nu putem implementa sau lua decizii referitor la procesarea datelor. Facebook își asumă responsabilitatea principală în conformitate cu GDPR pentru procesarea datelor și îndeplinirea tuturor obligațiilor din perspectiva GDPR legat de procesarea datelor.
În momentul accesării paginilor Facebook datele dvs. pot fi procesate și în afara zonei UE. Facebook Inc. (certificat ca participant în programul Privacy Shield) s-a obligat să respecte regulamentul UE privind protecția datelor

 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active - ultima actualizare din 2019.03.11).

Datele dvs. pot fi procesate pentru studii de piață și publicitate prin crearea profilelor și utilizarea acestora pentru a furniza publicitate țintită, bazată pe preferințele și comportamentul dvs. online. În acest scop se pot stoca și cookie-uri pe calculatorul dvs.
Prin utilizarea funcției "Page Insights" al Facebook putem accesa date statistice din diverse categorii privind utilizarea paginilor. De exemplu: numărul de vizualizări, like-uri, activități pe pagina respectivă, postări, vizualizarea conținutului video, comentarii, partajări de conținut - share, distribuția utilizatorilor după gen, țară, localitate, limbă, click-uri în shop-ul online, în planificatorul de rute sau pe numere de telefon. Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți paginile noastre și pentru a le adapta nevoilor utilizatorilor.
În cadrul paginilor Facebook, datele personale ale utilizatorilor sunt procesate și pentru a ne proteja interesul legitim privind informațiile pe care le furnizăm, a comunicării cu utilizatorii și grupuri țintă (GDPR, articolul 6 (1) (f) ). Dacă Facebook, ca operator al platformei vă cere permisiunea pentru a procesa o categorie de date, procesarea acestora va fi conformă cu cu GDPR, articolul 6 (1) (a).
Legat de dreptul la informare și accesul la date, cel mai eficient mod de a vă informa este direct prin Facebook, pe pagina https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Pentru mai multe informații legate de procesarea și utilizarea datelor personale, drepturi și setări, inclusiv opt-out vă rugăm să consultați paginile Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ sau https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Referitor la opt-out vă rugăm să accesați: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau  www.youronlinechoices.com.

10. Utilizarea conținutului video YouTube

Această pagină utilizează ocazional serviciile YouTube pentru a publica conținut video. YouTube este un serviciu oferit de către Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Pentru a integra conținutul YouTube utilizăm modul "extended data protection", care stochează doar un cookie pe calculatorul utilizatorului în momentul redării conținutului video. YouTube declară că nu stochează date personale în cazul redării conținutului în modul "extended data protection".
Pentru mai multe informații legate de YouTube/Google și politica lor de procesare a datelor personale vă rugăm consultați: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB/. Dacă doriți ca YouTube să nu primească date din partea dvs. vă rugăm să nu dați click pe conținutul video YouTube de pe paginile nostre.

11. Schimbarea politicii de confidențialitate

Prin dezvoltarea ulterioară a site-ului nostru sau prin implementarea noilor tehnologii între altele, poate fi necesar să modificăm această politică de confidențialitate. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând politica de confidențialitate, cu efect viitor. Vă recomandăm să consultați din când în când politica de confidențialitate actuală.

Informațiile privind protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor în conformitate cu Art. 13, 14 și 21 din GDPR, respectiv informațiile suplimentare privind protecția datelor referitoare la site-ul web se pot schimba in timp. Toate modificările vor fi publicate pe această pagină. Versiunile mai vechi sunt disponibile pentru vizualizare in arhivă.