dalli - o promisiune în materie de calitate
header

Principiile companiei dalli

DECLARAȚIA PRIVIND POLITICA DE SUSTENABILITATE A GRUPULUI DALLI

Dalli-group este o companie inovatoare, orientată spre performanță, cu produse și servicii de  naltă calitate.

Afacerile durabile și responsabilitatea socială sunt ancorate  n valorile noastre. Pe această bază lucrăm  n activitatea noastră operațională, poziționăm strategic grupul dalli și  l conducem  n viitor.

Performanța economică, responsabilitatea socială și etică, precum și protecția mediului sunt pilonii angajamentului nostru față de sustenabilitate.

Practicile de afaceri sustenabile și responsabile sporesc capacitatea noastră de a inova și de a face față viitorului, ne permit să identificăm riscurile și oportunitățile  ntr-un stadiu incipient și ne permit să modelăm procesele de schimbare necesare  n cel mai bun mod posibil.

Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei și dezvoltării noastre corporative. Respect nd interesele tuturor părților interesate relevante, adopt nd o viziune holistică asupra indicatorilor financiari și nefinanciari și promov nd  n mod activ  mbunătățirea continuă a acestora, ne aducem contribuția pozitivă la dezvoltarea durabilă și la societate  n ansamblu.  

n acest scop,  ntreținem relații oneste și corecte cu angajații, acționarii, clienții, partenerii și furnizorii noștri, precum și cu publicul larg. Prin intermediul unor informații transparente și al unui dialog constructiv, lucrăm  ntotdeauna  mpreună la soluții orientate spre viitor care, pe de o parte,  mbunătățesc situația actuală și, pe de altă parte, ne permit să facem față provocărilor pe termen lung.

Respectarea drepturilor omului, a reglementărilor legale, a cerințelor oficiale și a standardelor etice și sociale relevante recunoscute la nivel internațional este o obligație evidentă pentru noi  n activitatea noastră de zi cu zi.

Aceste principii oferă un cadru de orientare pentru toți angajații. Ele sunt completate de orientările privind calitatea, sănătatea și siguranța, mediul și energia, precum și de sistemul de management integrat și de codul de conduită asociate. Sistemul de management integrat se bazează pe standardele recunoscute la nivel internațional ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, IFS HPC, IQNET SR10, RSPO SCC MB, SA8000 și pe legile naționale de implementare a Directivei Seveso III.

Conducerea se angajează să informeze toate părțile interesate cu privire la aceste principii și la liniile directoare corespunzătoare, precum și să furnizeze resurse organizaționale și financiare pentru punerea  n aplicare a sistemului de management.