dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Kernwaarden

Wij staan voor loyaliteit en integriteit

We voelen ons op een bijzondere manier verbonden met onze onderneming. We zijn trots op hetgeen we in meer dan 170 jaar tot stand gebracht hebben, willen deze traditie voortzetten en deel uitmaken van deze traditie.

We gaan op eigen verantwoordelijkheid te werk

We dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, communiceren en het nemen van beslissingen, en zijn ons bewust van de implicaties daarvan.

We treden elkaar met waardering en respectvol tegemoet

Handelen met waardering en respect geeft blijk van erkenning voor elkaar. Onenigheden accepteren we en meningsverschillen lossen we in een vroeg stadium en fair op.

We zorgen voor meetbare resultaten

De focus van ons handelen ligt op meetbare resultaten die voor ons allen tot succes leiden. We denken oplossingsgericht, gaan geëngageerd te werk en zetten ons in voor onze doelstellingen.

We zorgen dat onze klanten succesvol zijn

In ons handelen verplichten we onszelf ons best ervoor te doen dat hetgeen we doen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm op basis van de gestelde vereisten.

Ons staat altijd voor ogen dat we hetgeen we doen op zo’n manier doen dat degene voor wie we het doen succesvol verder kan werken met wat hij van ons ontvangt.