dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Beginselverklaring van dalli-group

DUURZAAMHEIDSVERKLARING VAN DE DALLI-GROUP

De dalli-group is een innovatieve, prestatiegerichte onderneming met kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

Duurzaam beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn verankerd in onze waarden. Dit is de basis van waaruit wij, onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren, de strategie van de dalli-group uitzetten en haar naar de toekomst leiden.

Economische prestaties, sociale en ethische verantwoordelijkheid en de bescherming van het milieu zijn de pijlers van ons streven naar duurzaamheid.

Duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering vergroot ons vermogen om te innoveren en naar de toekomst te kijken, stelt ons in staat risico's en kansen in een vroeg stadium te onderkennen en maakt het voor ons mogelijk noodzakelijke veranderingsprocessen gericht vorm te geven.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en -ontwikkeling. Door de belangen van alle belanghebbenden te respecteren, financi le en niet-financi le indicatoren holistisch te benaderen en actief aan te sturen op hun voortdurende verbetering, leveren wij onze positieve bijdrage aan een duurzame ontwikkeling en aan de samenleving als geheel.

Wij gaan oprecht en eerlijk om met onze werknemers, aandeelhouders, klanten, partners en leveranciers, alsook met het grote publiek. Door middel van transparante informatie en een constructieve dialoog werken wij voortdurend samen aan toekomstgerichte oplossingen die enerzijds de huidige situatie verbeteren en anderzijds ons in staat stellen de uitdagingen op lange termijn aan te gaan.

Naleving van de mensenrechten, wettelijke voorschriften, offici le eisen en de relevante internationaal erkende ethische en sociale normen is voor ons een vanzelfsprekende verplichting bij onze dagelijkse activiteiten.

Deze beginselen vormen een ori nterend kader voor alle werknemers. Zij worden aangevuld door de richtlijnen inzake kwaliteit, veiligheid en gezondheid, milieu en energie, alsook door het bijbehorende ge ntegreerde managementsysteem en de gedragscode. Het ge ntegreerde managementsysteem is gebaseerd op de internationaal erkende normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, IFS HPC, IQNET SR10, RSPO SCC MB, SA8000 en de nationale uitvoeringswetten van de Seveso III-richtlijn.

De directie verplicht zich ertoe alle belanghebbenden en ge nteresseerden te informeren over deze beginselen en de bijbehorende richtlijnen, en organisatorische en financi le middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het managementsysteem.