dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Beginselverklaring van dalli-group

De dalli-group is een innovatieve, prestatiegerichte onderneming met kwalitatief hoogwaardige producten.

De klantoriëntatie, de gezondheid van onze medewerkers en het respect voor hen als persoon, de bescherming van het milieu en de veiligheid staan op hetzelfde niveau als het doel van onze onderneming.

Deze basis,  gecompleteerd door de kwalificatie, toewijding en flexibiliteit van onze medewerkers, staat garant voor klanttevredenheid en het noodzakelijke economische succes van onze onderneming.

  • Het maken van  winst is de voorwaarde voor de ontwikkeling op lange termijn van onze onderneming. Deze is gebaseerd op de prestaties van iedere werknemer, onafhankelijk van zijn positie of hiërarchieke plaats.
  •  De constante verbetering van onze processen en systemen als permanent ondernemingsdoel, is net als het proces georiënteerde teamwork en  voorbeeldig gedrag van leidinggevenden op alle niveaus, de basis van het gezamenlijk handelen  met als doel het welzijn van de medewerkers en de onderneming.
  • De verplichting van de leidinggevenden tot kwalificatie, inzet en de prestatie van onze medewerkers zijn de beslissende factoren voor succes.
  • Een wezenlijk onderdeel om de toekomst van onze onderneming veilig te stellen is een klantgerichte ontwikkeling van producten met betrouwbare kwaliteit en van grote nut voor de verbruiker.
  • De aandacht en verbetering van de werkomstandigheden en bedrijfsveiligheid, het voorkomen van ongevallen en het behoud van de gezondheid zijn blijvende verplichtingen voor iedereen.
  • Wij handelen ecologisch verantwoord ter bescherming van het milieu.
  • Ethische, wettelijke en regelgevende voorschriften worden  als minimum standaard in acht genomen.

 Deze beginselen vormen een oriënterend raamwerk voor alle medewerkers. Ze worden gecompleteerd door de richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid´ s,milieu en energie, en het daarbij behorende geïntegreerde managementsysteem.

 De directie verplicht zich ertoe de medewerkers te informeren over de beginselen en richtlijnen evenals het ter beschikking stellen van organisatorische en financiële middelen om het managementsysteem om te zetten.