dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Milieu en energie

We zijn ervan overtuigd dat we ons ook in de toekomst succesvol op de markt kunnen positioneren door het milieu te beschermen en door energie en andere hulpbronnen efficiënt in te zetten. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap om onszelf voortdurend te verbeteren zodat we het milieu zo min mogelijk of zelfs niet te belasten en om onze energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarom verplichten we onze organisatie ertoe de volgende basisprincipes na te leven:

  • Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle geldende richtlijnen worden nageleefd, zowel juridische verplichtingen als vrijwillige verplichtingen van de organisatie.
  • Milieubescherming en een verantwoordelijke omgang met energie beschouwen we als taken voor leidinggevenden. Alle werknemers helpen ons erbij die richtlijnen in praktijk te brengen. Daarom stimuleren we jullie verantwoordelijkheidsgevoel en motiveren we jullie met informatie, opleiding en advies om een actieve, energie-efficiënte houding aan te nemen die met milieueisen rekening houdt.
  • We ontwikkelen ons milieu- en energiemanagementsysteem voortdurend verder door regelmatig de milieuaspecten en de specifieke energiekengetallen te berekenen en te beoordelen. De afzonderlijke maatregels en doelstellingen die daaruit worden afgeleid, worden via het geïntegreerd managementsysteem gedocumenteerd en gecommuniceerd.
  • Milieubescherming en energiemanagement vormen integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen, met inbegrip van planning, werking, verandering en stillegging van operationele eenheden of activiteiten. Voor nieuwe activiteiten, producten of procedures worden vooraf de ecologische effecten en mogelijke alternatieven beoordeeld die het milieu ontzien of op een efficiënte manier met energie omgaan. Daarbij wordt rekening gehouden met technische, zakelijke en economische randvoorwaarden.
  • We streven ernaar samen met klanten, overheid, verenigingen en leveranciers de milieubescherming en een zorgvuldige omgang met hulpbronnen en energieprestaties voortdurend te verbeteren. Daarom voeren we een objectief en open informatiebeleid naar alle geïnteresseerde groepen.

De directie verplicht zich ertoe alle informatie en middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om het milieu- en energiemanagementsysteem in praktijk te brengen.

De richtlijnen milieu en energie dienen als kader voor het vastleggen van strategische en operatieve doelstellingen en zijn omgezet in het geïntegreerde managementsysteem dat is gebaseerd op de ISO-normen 9001, 14001 en 50001, het A.I.S.E.-charter voor duurzaam schoonmaken en wettelijke bepalingen.