dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Kwaliteitsrichtlijnen

Klanttevredenheid is ons belangrijkste kwaliteitsdoel. Daarom worden constant inspanningen tot waarborging en verbetering van de kwaliteit van iedere werknemer vereist.

  • Wij meten kwaliteit op klantvoordeel alsmede of de prestaties op tijd en tegen evenredige kosten geleverd zijn.
  • Wij waarborgen de kwaliteit door fouten te voorkomen en steeds ons arbeidsproces te verbeteren.
  • Wij verhogen kwaliteit door onze producten, processen en service voortdurend te verbeteren.
  • Wij bevorderen het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers door proces-georiënteerd teamwerk, uitgebreide informatie en scholing.
  • Iedere medewerker heeft het recht en de plicht er naar te streven, dat opgetreden gebreken verholpen worden.
  • Wij ontwikkelen nieuwe producten volgens de nieuwste wetenschappelijk-technische inzichten naar behoefte van onze klanten.
  • Wij onderhouden alle benodigde, moderne arbeidsmiddelen en infrastructuren zoals gebouwen, installaties en apparatuur en stellen deze ter beschikking om enerzijds de productie uitdagingen te waarborgen en anderzijds onze medewerkers in staat te stellen hun uitdagingen uit te voeren.

De kwaliteitsrichtlijnen zijn omgezet in het geïntegreerde managementsysteem, dat is gebaseerd op ISO 9001, de IFS HPC standaard en BRC Global Standard.