dalli – de kwaliteitsbelofte
header

Veiligheid en gezondheid

De naleving en continue verbetering van de arbeidsveiligheid, machineveiligheid en het zorg dragen voor de gezondheid is een constante plicht voor alle medewerkers en levert een belangrijke bijdrage aan het succes van onze onderneming. In het kader van onze activiteiten streven wij ernaar om een arbeidssituatie te verschaffen die veiligheid en gezondheid voor iedereen waarborgt. Wij verplichten onze organisatie daarom tot de volgende basisprincipes:

  • Veiligheid en gezondheid kan alleen met succes gerealiseerd worden als iedereen meewerkt. Het is daarom ons doel om met medewerking van onze medewerkers, buitenfirma’s, leveranciers en andere geïnteresseerden een positieve veiligheidscultuur creëren.
  • Veiligheid en gezondheid zijn taken van de leidinggevenden. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het overgedragen van plichten en zijn een voorbeeld bij de omzetting van de doelen voor veiligheid en gezondheid.
  • Veiligheid en gezondheid behouden en versterken het prestatievermogen en de wil om te presteren van onze medewerkers. Een gekwalificeerde gezondheids- en arbeidstechnische begeleiding zijn daarom van grote betekenis.
  • Medewerkers hebben in het kader van hun mogelijkheden een eigen verantwoordelijkheid om door een bewuste, veilige en beleidsmatige houding de doelen te halen. Alle medewerkers zijn verplicht en bevoegd onveilige werkzaamheden tegen te gaan.
  • Alle medewerkers worden voor hun taken passend gekwalificeerd, zodat men zich bewust wordt van de individuele verantwoording om veilig en succesvol te werken.
  • Veiligheid en gezondheid zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen, inclusief planning, productie, veranderingen en stilleggen van bedrijfsonderdelen of werkzaamheden. Hierbij worden de wettelijke of bedrijfsgerichte richtlijnen nageleefd.
  • Wij streven ernaar om alle risico’s , redelijkerwijze rekening houdend met relevante factoren, te minimaliseren. Voorkomen van storingen, bedrijfsgerichte  storingen en het beperken van de gevolgen van een voorval hebben prioriteit. Systematische preventieve maatregelen zijn daarom bijzonder belangrijk en dienen om de veiligheid en gezondheid in stand te houden en te verbeteren.
  • Voor medewerkers van buitenfirma’s gelden dezelfde veiligheidsstandaards die ook voor eigen medewerkers van toepassing zijn. Hier wordt bij de keuze en de samenwerking met buitenfirma’s rekening gehouden.

De richtlijnen veiligheid en gezondheid zijn in het geïntegreerde managementsysteem, dat gebaseerd is op de norm ISO 9001, de norm ISO 14001 en wettelijke voorschriften, omgezet